Політика конфіденційності

Ця Політика конфіденційності (надалі вживається скорочення Політика) туристичної агенції "ANEX Tour" створена і затверджена відповідно до чинного Закону України "Про захист персональних даних". Її основне завдання - інформування кожної особи відносно інформації, яку вона добровільно надає і можливих способах захисту своїх прав, пов'язаних з незаконним розголошуванням даних. Політика застосована до абсолютно усіх даних, які особа надає "Турагенція ANEX Tour".

1. ВИКОРИСТОВУВАНІ ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ

1.1 У цій Політиці, яка грунтується виключно до чинних нормативних актів держави, використовуються наступні терміни, встановлені Законам України:
1.1.1. Адміністрація https://anex-tour.com.ua - чітко уповноважені особи, що мають право управляти вказаним сайтом і обробляти усі ті дані, які користувач їм надав.
1.1.2. Користувач - громадянин або особа, що не має громадянства (принципового значення це не має), який матиме безперешкодний і швидкий доступ до сайту (після узгодження усіх умов).
1.1.3. Дані, що ідентифікують особу (вони ж іменуються в законодавстві "персональними") - інформація (сукупність конкретних даних), що відноситься до Користувача.
1.1.4. Згода на обробку, а також законне використання таких даних - волевиявлення (безумовно, йдеться про добровільне) на використання відомостей, що надаються.
1.1.5. Обробка даних - певні дії, спрямовані на будь-які способи використання призначеної для користувача інформації. Це може бути збір конкретних даних, їх зберігання, впорядковування інформації, а також можливість її видалення.
1.1.6. Конфіденційність отриманої законним способом інформації - не допущення особою, яка отримала певні дані, їх поширення, а також використання у своїх особистих цілях. Список підстав для використання такої інформації вичерпний і прямо передбачений чинними законами і підзаконними актами.
1.1.7. Знищення отриманих раніше за даних - дії, які мають на увазі безповоротне видалення даних або видалення носіїв з такою інформацією.

2. БАЗОВІ ВІДОМОСТІ

2.1. Користування ресурсом https://anex-tour.com.ua веде до угоди особи з цією Політикою. Окрім цього, він автоматично приймає усі встановлені умовами по використанню його даних (незалежно від того, чи ознайомився він з ними).
2.2. Якщо Користувач з яких-небудь причин не погоджується зі встановленими умовами цієї Політики, він повинен негайно закінчити користуватися https://anex-tour.com.ua і надавати свої дані, поширювати яких він не бажає.
2.3. Ця Політика носить індивідуальний характер, оскільки актуальна виключно для туристичної агенції "ANEX Tour". Відповідно, турагенція не несе якої-небудь відповідальності, якщо Користувач самостійно переходить на інші сайти. За такі дії особа несе персональну відповідальність.
2.4. Адміністрація https://anex-tour.com.ua перепровіряє, чи достовірна надана особою інформація. Усі можливі наслідки за їх достовірність покладаються на особу, яка свідомо знає про те, що дані повністю або ж частково не відповідають дійсності.

3. ПРЕДМЕТ ВІДНОСИН, ЯКА ВИНИКАЄ НА ПІДСТАВІ ЦІЄЇ ПОЛІТИКИ

3.1. Ця Політика визначає обов'язок Адміністрації https://anex-tour.com.ua не розголошувати ні за яких обставин дані про кожного Користувача ресурсом. Основний обов'язок - забезпечення надійного захисту таємності отриманих даних, які особа може дати на прохання Адміністрації в процесі реєстрації на сервісі турагенції «ANEX Tour».
3.2. Абсолютно вся інформація, дозволена до обробки відповідно до Політики, надається особою в добровільному порядку. До відомостей, що надаються Користувачем, відносяться:

3.2.1. ПІБ громадянина, що реєструється на ресурсі;
3.2.2. дані, використовуючи які, можна зв'язатися з обличчям (номер телефону, електронна пошта і так далі);
3.2.3. адреса проживання громадянина.
3.3. В результаті можливого відключення усіх cookies, обмежується до деяких частин сайту https://anex-tour.com.ua відповідний доступ. Для його відновлення необхідно буде пройти процедуру авторизації.
3.3.1. Адміністрація має безперечне право вести статистику про IP- адресах відвідувачів ресурсу туристичної агенції. Вказані статистичні дані потрібні для забезпечення контрольних функцій на відповідність нормам законодавства можливих грошових операцій, що проводяться та інших встановлених в процесі співпраці розрахунків.
3.4. Будь-які дані, що надаються турагенції "ANEX Tour", надійно зберігаються і не за яких обставин не поширюються.

4. ЦІЛІ ОТРИМАННЯ ДАНИХ

4.1. Усі дані, які відвідувач дав Адміністрації, використовуються безпосередньо для:
4.1.1. Точного встановлення особи, яка користуватиметься нашим сервісом.
4.1.2. Дозволи користуватися різними ресурсами і опціями.
4.1.3. Можливості у будь-який потрібний момент зв'язатися з обличчям за наданими контактними даними.
4.1.4. З'ясування можливого перебування особи з метою безпеки, а також відвертання можливих шахрайських дій.
4.1.5. Підтвердження інформації, її повноти, а також міри достовірності і відповідності дійсності.
4.1.6. Сповіщення особи про новинні подробиці про турагенцію, актуальні пропозиції, вартість різних послуг і так далі.
4.1.7. Отримання, а також підтвердження платіжних операцій, що проводяться.
4.1.8. Надання кваліфікованої допомоги у разі проблем, які можуть несподівано виникнути в процесі користування ресурсом.
4.1.9. Реклами (безумовно, з дозволу особи).

5. МЕТОДИ ОБРОБКИ ОТРИМАНИХ ДАНИХ І ЇХ ТЕРМІНИ

5.1. Дані про Користувача обробляються тільки встановленими законами способами без прив'язки до конкретних термінів. Проте, якщо потреби у використанні таких даних більше немає, то терміни обробки, природно, закінчуються.
5.2. Обличчя дає свою згоду на передачу даних іншим особам для забезпечення ефективної співпраці.
5.3. Інформація, отримана Адміністрацією, може бути передана у відповідні державні органи України виключно лише на підставах, передбачених чинними законодавчими актами.
5.4. Якщо дані про конкретного Користувача були загублені, він негайно повідомляється про це.
5.5. Адміністрація уповноважена вживати потрібні заходи для ефективного захисту усіх даних, наданих особою, від незаконного доступу, їх використання і незаконних діянь інших осіб.
5.6. Адміністрація має право вживати дієві заходи щоб уникнути небажаних наслідків, які можуть настати в результаті розголошування отриманих від імені даних або ж їх повній втраті.

6. ОБОВ'ЯЗКИ УСІХ СТОРІН

6.1. Зобов'язання Користувача ресурсом :
6.1.1. Надання потрібної інформації про себе, без якої ускладнюється користування https://anex-tour.com.ua.
6.1.2. При зміні якихось відомостей, інформування про це негайно.
6.2. Обов'язки Адміністратора :
6.2.1. Користування отриманими даними тільки для цілей п.4 цієї Політики.
6.2.2. Зберігання отриманої інформації і заборона на використання для якихось особистих цілей.
6.2.3. Недопущення незаконного використання отриманих даних про Користувача.
6.2.3. Вжиття ефективних заходів для захисту і збереження інформації з метою повної безпеки особи.

7. ВИДИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

7.1. У випадках не виконання передбачених обов'язків, Адміністрація нестиме відповідальність згідно з чинним законодавством України. П.п. 5.2., 5.3. і 7.2. цієї Політики є виключенням.
7.2. Відповідальність Адміністрації виключається, коли дані про особу:
7.2.1. До моменту розголошування або ж їх втрати стали відомими для невизначеної кількості осіб (публічними).
7.2.2. Поширені до отримання Адміністрацією іншими громадянами.
7.2.3. Підлягали поширенню на підставі самостійної згоди особи.

8. ПОРЯДОК ДОЗВОЛУ МОЖЛИВИХ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ

8.1. Перед тим, як звернутися в судовий орган, слід спробувати врегулювати суперечку добровільно, шляхом пошуку компромісу, що влаштовує усіх учасників стосунків.
8.2. Сторона, яка отримала претензію, зобов'язана впродовж місяця дати відповідь відносно результатів розгляду претензії і можливостях вирішити конфлікт.
8.3. Коли не було досягнуто консенсус, суперечка тоді передається до суду в порядку, передбаченому законодавством України.
8.4. Стосунки між сторонами регулюються чинними законами і підзаконними актами України.

9. ДОПОВНЕННЯ ДО ОСНОВНИХ УМОВ

9.1. Адміністрація має безперечне право самостійно вносити необхідні зміни в цю Політику, незалежно від згоди або відсутності такого від Користувачів.
9.2. Прийнята наново або змінена Політика з моменту розміщення на цьому сайті набирає законної сили.
9.3. Різні питання відносно Політики і пропозиції можна вносити на розгляд Адміністрації.
9.4. При використанні https://anex-tour.com.ua, особа за умовчанням дає свою згоду з цією Політикою.

TelegramViber